A 2016/2017. évi Békés megyei Körös Kupa Sakkcsapatbajnokság versenykiírása

A 2019/20. évi Békés megyei Körös Kupa Sakkcsapatbajnokság versenykiírása

A bajnokság célja:  A csapatok közötti erőviszonyok felmérése, a 2019/20. évi megyei csapatbajnoki cím megszerzése.
Résztvevők: A B.M.S.Sz.-el tagsági viszonyban álló önálló sakkegyesületek, sakkszakosztályt működtető sportegyesületek és szabadidős sportszerveződések sakkcsapatai.
A csapatokban versenyzők száma:  8 fő, ezen belül 1 fő ifjúsági - 2001.01.01. után született - játékos, az ifjúsági játékos nem váltható ki felnőtt női játékossal.
A csapatbajnokság rendezője: Békés Megyei Sakkszövetség
A Versenybíróság elnöke: Jozaf Csaba ()  tagjai : Balatoni György ()  Pásztorcsik János ()
Versenynapok:
 1. 2019. október 19.
 2. 2019. november 23.
 3. 2020. január 18.
 4. 2020. február. 29.
 5. 2020. március 28.
A mérkőzések helye: A sorsolás szerint helyválasztó csapat bejelentett versenyhelyisége.
Nevezési határidő: Az erősorrendi ív egyidejű leadásával 2019. október 15-ig.
Nevezési díj: A Körös Kupa csapatbajnokság nevezési díja: 5.000 Ft/ egyesület. 
Nevezési díj befizethető Petró József elnöknél, legkésőbb 2019. november 2-ig.
Költségek: A csapatok részvételi költségeit a sakkegyesületek viselik.
A csapatbajnokság mérkőzéseit a két csapat vezetői vezetik le versenybíróként. Részükre díjazás nem jár.
A bajnokság rendszere: Körmérkőzési sorsolás szerint.
Helyezések eldöntése: A helyezések sorrendjét a mérkőzések során elért / büntető pontokkal csökkentett / játszmapontok összege határozza meg. Holtverseny esetén: Elsősorban az egymás elleni eredmény, másodsorban a csapatgyőzelmi pontszámítás / győzelem 2 pont, döntetlen 1 pont, vereség 0 pont /, harmadsorban a Berger-Sonneborn értékelés dönt. Ez utóbbit a csapatgyőzelmi pontszámítás szerint kell alkalmazni.
Az erősorrendi ív:
 1. A csapatok erőlistáját a játékosok FIDE  értékszámával kell benyújtani a Versenybíróság Elnökéhez elektronikus úton legkésőbb 2019. október 15-ig, az szeptemberre érvényes értékszámok alapján. Az erősorrendet a sportkör határozza meg és a B.M S.Sz. Versenybírósága hagyja jóvá. Az erősorrendi íven alacsonyabb értékszámú versenyző csak akkor előzheti meg a magasabb értékszámút, ha kettőjük között az értékszám különbség nem haladja meg a 150-et. Kivételt képez, hogy csapatonként egy ifjúsági játékos előre sorolható, vagy egy szenior, 60 év feletti (1959.01.01.) alacsonyabb táblán versenyezhet. Az erősorrendet év közben megváltoztatni nem lehet. Új versenyző az erősorrendi ívre bármikor felvehető. Értékszám nélküli játékos csak az 1000 pont alatti értékszámosok után szerepelhet az erősorrendi íven.
 2. Az erőlistára csak Békés megyei lakhellyel rendelkező játékosok kerülhetnek.
 3. Az erőlista leadásakor a játékosok lakcímét is fel kell tüntetni.
Egyéb rendelkezések:
 1. A mérkőzéseket az 5. pontban meghatározott napokon, vagy azt követő vasárnap kell lejátszani.
 2. A Versenybíróság a mérkőzések időpontjának megváltoztatásához csak teljesen rendkívüli esetben járul hozzá – kivéve az időjárási viszonyokat.
 3. A mérkőzések kezdési időpontja: 9 óra
 4. A kötelező játékidő: 4 óra. Kötelező lépésszám nincs, 2 percen belüli döntetlen igénylés lehetséges. A játszmajegyzés a FIDE érvényben lévő szabályai szerint –mindkét játékosnak az időellenőrzés utolsó 5 percéig kötelező. A partik a gyorsított befejezés szabályai szerint érnek véget.
 5. Készletekről, sakkórákról, játszmalapokról a helyválasztó csapatnak kell gondoskodnia. Az eredményeket Jozaf Csaba e-mail címére () és az kell elküldeni legkésőbb a mérkőzést követő hétfő estig és valamennyi érdekelt csapatvezetőnek.
 6. A verseny helyszínén a játékosok nem rendelkezhetnek mobil telefonnal, vagy más kommunikációs eszközzel. Kikapcsolt állapotban a táska mélyén, vagy a fogason elhelyezett felsőruházatban kell elhelyezni.
 7. Elmaradt mérkőzés esetén az eset kivizsgálása után az elmaradásért vétkes csapat automatikusan elveszíti a mérkőzést. Másodszori mérkőzés elmaradás után a Versenybíróság a vétkes csapatot azonnal kizárja a folyamatban lévő, illetve a következő évi bajnokságból! A Versenybíróság a vétlen csapat javára 4,5 pontot köteles odaítélni, ha azonban a vétlen csapat eredményei között ennél jobb eredmény lenne , úgy ezzel az eredménnyel kell javára igazolni az eredményt. A vétkes csapatnak meg kell térítenie a vétlen csapat számára annak igazolt költségeit. Erősorrend megsértése, 1-3. tábla kontumálása, egy játékos második kontumálása, jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén a játszmát az ellenfél javára kell igazolni és a vétkes csapattól 2 büntető pontot kell levonni. A másodszorra kontumált játékos azonnal kizárásra kerül az erősorrendi ívről. Amennyiben a másodszori kontumálás adott csapaton belül kettő vagy több játékossal is előfordul, abban az esetben Versenybíróság a vétkes csapatot azonnal kizárja a folyamatban lévő, illetve a következő évi bajnokságból!
 8. Az 1-3. helyezett csapatának játékosai érem díjazásban részesülnek /10 fő /.
 9. Óvást a Versenybíróságnál-kizárólag írásban - a hivatalos csapatvezető tehet. Óvási díj: 2000 Ft, amit az óvással egy időben kell befizetni. Fellebbezni a B.M.S.Sz. Elnökénél lehet a  a verseny után három munkanapon belül.
 10. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Sakkjáték Versenyszabályzata 4.3, a Versenyszabályok csapatversenyekre / 17. §.-34.§. / , a Versenybíróság döntése, illetve az Elnökség határozatai az irányadóak

 Békéscsaba, 2019. október 01.

Petró József
Békés Megyei Sakkszövetség Elnöke

Letölthető versenykiírás.