A 2016/2017. évi Békés megyei Körös Kupa Sakkcsapatbajnokság versenykiírása

A 2016/2017. évi Békés megyei Körös Kupa Sakkcsapatbajnokság versenykiírása

A bajnokság célja:  A csapatok közötti erőviszonyok felmérése, a 2016/2017. évi megyei csapatbajnoki cím megszerzése.
Résztvevők: A B.M.S.Sz.-el tagsági viszonyban álló önálló sakkegyesületek, sakkszakosztályt működtető sportegyesületek és szabadidős sportszerveződések sakkcsapatai.
A csapatokban versenyzők száma:  8 fő, ezen belül 1 fő ifjúsági - 1998.01.01. után született - játékos, az ifjúsági játékos nem váltható ki felnőtt női játékossal.
A csapatbajnokság rendezője: Békés Megyei Sakkszövetség
A Versenybíróság elnöke: Bíró István, tagjai: Balatoni György, Pásztorcsik János
Versenynapok:
 1. 2016. november 19. (szombat)
 2. 2016. december 03. (szombat)
 3. 2017. január 21. (szombat)
 4. 2017. február 18. (szombat)
 5. 2017. március 04. (szombat)
 6. 2017. április 01. (szombat)
Tartaléknap: 2017. március 18. (szombat)
A mérkőzések helye: A sorsolás szerint helyválasztó csapat bejelentett versenyhelyisége.
Nevezési határidő: 2016. augusztus 26. Nevezést Petró József felé kell megtenni, elektronikusan.
Nevezési díj: A Körös Kupa csapatbajnokság nevezési díja: 5.000 Ft/ egyesület.
Nevezési díj befizethető Petró József elnöknél, legkésőbb 2016. október 30-ig.
Költségek: A csapatok részvételi költségeit a sakkegyesületek viselik.
A csapatbajnokság mérkőzéseit a két csapat vezetői vezetik le versenybíróként. Részükre díjazás nem jár.
A bajnokság rendszere: Körmérkőzési sorsolás szerint.
Helyezések eldöntése: A helyezések sorrendjét a mérkőzések során elért / büntető pontokkal csökkentett / játszmapontok összege határozza meg. Holtverseny esetén: Elsősorban az egymás elleni eredmény, másodsorban a csapatgyőzelmi pontszámítás / győzelem 2 pont, döntetlen 1 pont, vereség 0 pont /, harmadsorban a Berger-Sonneborn értékelés dönt. Ez utóbbit a csapatgyőzelmi pontszámítás szerint kell alkalmazni.
Az erősorrendi ív:
 1. A csapatok erőlistáját a játékosok FIDE értékszámával kell benyújtani a Versenybíróság Elnökéhez elektronikus úton legkésőbb 2016. szeptember 30-ig, az szeptemberre érvényes értékszámok alapján. Az erősorrendet a sportkör határozza meg és a B.M S.Sz. Versenybírósága hagyja jóvá. Az erősorrendi íven alacsonyabb értékszámú versenyző csak akkor előzheti meg a magasabb értékszámút, ha kettőjük között az értékszám különbség nem haladja meg a 150-et. Kivételt képez, hogy csapatonként kettő ifjúsági játékos előre sorolható, vagy kettő szenior, 60 év feletti (56.01.01.) alacsonyabb táblán versenyezhet. Az erősorrendet év közben megváltoztatni nem lehet. Új versenyző az erősorrendi ívre bármikor felvehető. Értékszám nélküli játékos csak az 1000 pont alatti értékszámosok után szerepelhet az erősorrendi íven.
 2. Azon csapatok, amelyek két csapattal vesznek részt a bajnokságban, az erőlistán a 8. versenyző után vonalhúzást kötelesek alkalmazni. A vonal feletti versenyzők csak az I. csapatban, míg a többiek az I. és II. csapatban is szerepelhetnek. A vonalhúzásnál nincs kivétel a játékosoknál ifi, női és szenior szinten sem.
 3. Az erőlistára csak Békés megyei lakhellyel rendelkező játékosok kerülhetnek. Az erőlista leadásakor a játékosok lakcímét is fel kell tüntetni.
Egyéb rendelkezések:
 1. A mérkőzéseket az 5. pontban meghatározott napokon, vagy azt követő vasárnap kell lejátszani.
 2. Mérkőzések időpontjának megváltoztatása csak a Versenybíróság engedélyével történhet – kivéve a rendkívüli időjárási viszonyokat. A Versenybíróságnak joga van megtagadni minden olyan időpont változtatási kérelmet, amit sportszakmai szempontból nem tart indokoltnak. Elhalasztott mérkőzést az eredetileg kiírt időpontot követő 3 héten belül le kell játszani, de legkésőbb az utolsó fordulót megelőzően. Utolsó forduló mérkőzéseit nem lehet elhalasztani.
 3. A mérkőzések kezdési időpontja: 9 óra.
 4. A kötelező játékidő: 4 óra. Kötelező lépésszám nincs, 2 percen belüli döntetlen igénylés lehetséges. A játszmajegyzés a FIDE érvényben lévő szabályai szerint –mindkét játékosnak az időellenőrzés utolsó 5 percéig kötelező. A partik a gyorsított befejezés szabályai szerint érnek véget.
 5. Készletekről, sakkórákról, játszmalapokról a helyválasztó csapatnak kell gondoskodnia. Az eredményeket a Bíró István e-mail címére () kell elküldeni legkésőbb a mérkőzést követő hétfő estig valamennyi érdekelt csapatvezetőnek. A fenti időpont megsértése első esetben felszólítást von maga után.
 6. A verseny helyszínén a játékosok nem rendelkezhetnek mobil telefonnal, vagy más kommunikációs eszközzel. Kikapcsolt állapotban a táska mélyén, vagy a fogason elhelyezett felsőruházatban kell elhelyezni.
 7. Elmaradt mérkőzés esetén az eset kivizsgálása után az elmaradásért vétkes csapat automatikusan elveszíti a mérkőzést. Másodszori mérkőzés elmaradás után a Versenybíróság a vétkes csapatot azonnal kizárja a folyamatban lévő, illetve a következő évi bajnokságból! A Versenybíróság a vétlen csapat javára 4,5 pontot köteles odaítélni, ha azonban a vétlen csapat eredményei között ennél jobb eredmény lenne, úgy ezzel az eredménnyel kell javára igazolni az eredményt. A vétkes csapatnak meg kell térítenie a vétlen csapat számára annak igazolt költségeit. Erősorrend megsértése, 1-3. tábla kontumálása, egy játékos második kontumálása, jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén a játszmát az ellenfél javára kell igazolni. A másodszorra kontumált játékos azonnal kizárásra kerül az erősorrendi ívről.
 8. Az 1-3. helyezett csapatának játékosai érem díjazásban részesülnek /10 fő /.
 9. Óvást a Versenybíróságnál-kizárólag írásban - a hivatalos csapatvezető tehet. Óvási díj: 2000 Ft, amit az óvással egy időben kell befizetni. Fellebbezni a B.M.S.Sz. Elnökénél lehet a kézhez vételtől számított három munkanapon belül.
 10. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Sakkjáték Versenyszabályzata 4.3, a Versenyszabályok csapatversenyekre / 17. §.-34.§. /, a Versenybíróság döntése, illetve az Elnökség határozatai az irányadóak.

 Békéscsaba, 2016. szeptember 21.

Petró József
Békés Megyei Sakkszövetség Elnöke

Letölthető versenykiírás.